Renesans cechy

Podobne
 
W34: Strona główna

Temat: WAKACJE ZLOCIK SPOCIK SŁOWACJA
...Bratysławy. Góruje nad rzeką Dunaj na wzgórzu zamkowym na wysokości 85 metrów. Zamek został zbudowany na starym grodzisku słowiańskim z IX wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o jego nazwie pochodzi z 907 roku pod nazwą Pressalauspruch. Z czasów Wielkiej Morawy na jego terytorium zachowały się fundamenty trzynawowej bazyliki wielkomorawskiej. Dzisiejsza architektura zamku ma regularny czworokątny kształt z centralnym dziedzińcem i nosi cechy renesansu i wczesnego baroku. Pod najważniejsze prace budowlane podpisała się cesarzowa Maria Teresa. W maju 1811 roku na zamku wybuchł wielki pożar. Ogromnych ruin spalonego kompleksu zamkowo-pałacowego nie ruszano przez kolejnych 150 lat. Dopiero w 1968 roku ukończono rekonstrukcję pałacu zamkowego. Dzisiaj mieszczą się w nim zbiory słowackiej historii, z których najcenniejsze są Wenus Morawiańska i fragmenty czaszki...
Źródło: t4-forum.pl/viewtopic.php?t=306Temat: Kościół św. Katarzyny oraz Kościół ewangelicki w Poddębicach
"Kościół św. Katarzyny w Poddębicach z ok. 1610 r. został ufundowany przez Barbarę z Karśnickich Grudzińską "białogłowę cnót wysokich i jałmużnicę wielką" (K. Niesiecki), wzniesiony na miejscu poprzedniego, który już istniał w 1400 r. Budowę ukończył syn Barbary i Zygmunta wojewody rawskiego, Stefan. Kościół pierwotnie jednonawowy, z nawami dobudowanymi w 1895 r.posiada cechy renesansowej architektury sakralnej. Na uwagę zasługuje stiukowa dekoracja wnętrza, złożona z cienkich wałków i rozet. W kartuszach narożnych monogramy Jezusa i Marii oraz herby fundatorów: Grzymała, Lubicz, Pomian i Poraj. Ołtarz główny z 1 poł. XVII w. z rzeźbami świętych, wysokiej wartości artystycznej. Ambona intarsjowana z postaciami 4 ewangelistów oraz motywami roślinnymi. Szereg rzeźb i obrazów z XVII w. do...
Źródło: lodz-eksploracja.org/forum/viewtopic.php?t=2839
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates